Đồng Mô - cho các cô thích quẩy Sơn Tinh Camp là khu cắm trại đầu tiên tại Hà Nội rộng khoảng 40 ha, nằm trong quần...